Next round
Last round
20:00UnitedHooligans  vs  RedTubeTeam
20:00VojkaBoys  vs  FrenteRadical92
20:15FabRykaChuliganow  vs  RafalBoss
20:15MAGYARORSZAG  vs  NordicWarriors