Next round
Last round
20:00MAGYARORSZAG  vs  RedTubeTeam
20:00FrenteRadical92  vs  FabRykaChuliganow
20:15NordicWarriors  vs  VojkaBoys
20:15RafalBoss  vs  UnitedHooligans