Next round
Last round
20:00VojkaBoys  vs  RedTubeTeam
20:00NordicWarriors  vs  UnitedHooligans
20:15MAGYARORSZAG  vs  FabRykaChuliganow
20:15FrenteRadical92  vs  RafalBoss